Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen!
Välkommen till IK Lågan.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Publikinformation matcher
2020-09-16 09:06

Regler och förhållningssätt vid matcher

Detta dokument gäller från och med den 4 september och tillsvidare. Dokumentet kan komma att revideras eller tas bort med kort varsel

Allmänt

Den som är sjuk eller uppvisar milda symtom ska inte delta vid match. Börjar man uppvisa symptom vid match ska man åka hem direkt.

Dela inte vattenflaskor. Använd inte klister från samma behållare som andra lag.

Undvik trängsel vid entréer och omklädningsrum.


Självskattning

Innan match ska alla deltagare genomföra en självskattning enligt de rutiner som finns från FHM. Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare/ledare/domare/funktionär inte åka till anläggningen.

Har du:

 • en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
 • halsont?
 • hosta?
 • huvudvärk?
 • illamående?
 • diarré?
 • muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)?
 • andra symtom? Om ja, beskriv symptomen för din ansvarigeledare som bedömer om du kan delta eller ej.

Hemmamatcher

Entrén i Lågehallen kommer delas upp i två flöden. Alla aktiva (ledare, domare, spelare, funktionärer)går in genom den vänstra ingången. Andra besökare använder den högra dörren. Ni ledare ansvarar för att gatupratarna ställs fram innan första match och plockas undan efter sista matchen. Gatupratarna finns i tvättstugan.

Handsprit kommer finnas i entrén för aktiva och besökare.

Inpassering och utpassering får inte ske samtidigt för lagen, domare och funktionärer. Social distansering ska upprätthållas.

Tvättning av händer kan ske i omklädningsrummen. Handsprit finns i de rena korridorerna.

Ombyte ska i högsta möjliga mån ske hemma för båda lagen. Omklädningsrum ska i möjligaste mån ej användas, alla lag har dock eget omklädningsrum. Om avstånd kan hållas är det okej att U15 och äldre duschar i anläggningen. Uppmuntrar fortfarande hemmalagen att duscha hemma.

Lagen, domarna och funktionärer ska ej äntra och lämna spelytan samtidigt. De som deltagit i senaste matchen lämnar innan de till nästa match äntrar hallen. Har man ej match väntar man i omklädningsrummet.


Vem får vara i anläggningen

 • Deltagande lag under match
 • Domare under match
 • Funktionärer under match
 • Anläggningspersonal
 • Utsedda volontärer
 • Representanter från SHF/ SkHF
 • Ytterligare fem personer från lagens matchorganisation (föräldrar som kör)
 • 50 personer från allmänheten, minus ev personer från lagens matchorganisation.

Bortamatcher

Resa till och från match ska i högsta möjliga mån ske utan kontakt med allmänheten.

Meddela laget på plats om ni har föräldrar med som kör (upp till fem st)- de har rätta att följa med in då de ingår i matchorganisationen.


Vid sammandrag på hemmaplan

Uppmana lagen om det går att de lämnar anläggningen, annars hänvisas de till omklädningsrummet eller anvisad plats på läktaren som är avsedd för deltagare.

Publik och lag ska upprätthålla en distans på minst 2 meter emellan varandra.


Publikregler Lågehallen

 • Åskådare kan desinficera händerna i entrén
 • Åskådarna har egen dörr in i hallen med avgränsningar
 • Skyltar finns vart man ska gå in
 • Åskådarna ska hålla avstånd utanför och inne i anläggningen
 • Åskådare respekterar hallvärdens direktiv
 • Åskådarna sitter på tilldelade platser
 • Insläpp sker tidigast 10 min innan matchstart
 • Senast 10 minuter efter matchens slut ska åskådarna ha lämnat anläggningen
 • Innan nästa gäng publik kan gå in ska föregående matchs publik ha lämnat anläggningen
 • Kiosken hålls stäng tillsvidare
Följ oss med Solidsport!
2020-09-15 16:04
Med nuvarande publikregler i Svensk handboll har vi inte möjlighet att ta emot mer än 50 personer i Lågehallarna.
Men ni kan följa oss ändå. Alla herr, dam och USM matcher som spelas i Lågehallarna kommer nämligen att sändas på nätet via vår kanal på Solidsport. Ett månadsabonnemang kostar 49 kr medans en match kostar 29 kr.
Årsmöteshandlingar och styrelseprotokoll
2020-09-01 12:10
Du kan som medlem från och med nu läsa årsmöteshandlingar och styrelseprotokoll här på hemsidan.

Det krävs att du loggar in som medlem uppe till höger i menyn. När du loggat in kommer du att se fliken "Medlemsinfo" in översta menyn. 

Väl mött
Styrelsen
Förhållningsregler vid träning
2020-08-11 10:03
Nedan följer de restriktioner som gäller i Lågehallen tillsvidare med anledning av Covid-19.

1. Ombyte sker hemma. Endast skor byts i omklädningsrummen.
2. Vid sjukdom eller sjukdomssymptom stannar man hemma.
3. Planera träningar utifrån så lite kroppskontakt som möjligt.
4. Följ de allmänna hygienråden som finns från FHM.
5. Vattenflaskor delas ej med andra, dess fylls på hemma.
6. I omklädningsrummen finns möjlighet att tvätta händerna.
7. Innan man går in i hallen ska det andra laget vara ute. Tills det är tomt väntar man i omklädningsrummet.
8. Om möjligt var ute under hela eller delar av träningen, antigen med hela eller halva gruppen.
9. Inga föräldrar ska gå in i anläggningen, hämtning och lämning sker utanför entrén.
Information från styrelsen
2020-07-02 11:10
På årsmötet den 16 juni ifrågasattes huruvida en person kan sitta i styrelsen och samtidigt vara anställd av föreningen. Årsmötet beslutade att frågan skulle lämnas till styrelsen att undersöka och vidta nödvändiga åtgärder. 

Med anledning av årsmötet hade vi ett styrelsemöte förra veckan.
• Johannes Rosvall har nu avgått från styrelsen och Göran Nilsson går in som ordinarie ledamot enligt §25 i stadgarna.
• Vi tillsätter en grupp att se över och utveckla stadgarna. Är du intresserad av att vara med i den så vänder du dig till styrelsen@iklagan.com
• Under årsmötet framkom även önskemål om en större öppenhet i föreningen och därför kommer vi från och med nu att lägga ut alla styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar på hemsidan (i inloggat läge för medlemmar) så att medlemmarna får tillgång till dem. Kommer förtydligande hur man loggar in efter sommaren.  

Styrelsen kommer att fortsätta utveckla föreningens verksamhet mot större öppenhet och möjlighet till involvering. På nästa styrelsemöte, den 10 augusti, kommer vi att jobba vidare med årsmötesprotokollet och besluten. I dags datum 2/7 är protokollet inte justerat av alla justeringsmän. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyheter från våra lag
F03-04, 28/09 14:03 
P07-08, 16/08 12:21 
F08, 12/08 11:06 
F09, 11/08 14:13 
 
Facebook
Huvudsponsorer
Folkspel
Gräsroten
Sponsorhuset