SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IK Lågan Hörby
Handboll

Låganbarometern – Tillsammans gör vi varandra bättre
2023-03-13 14:55

Nu har styrelsen gått igenom och analyserat det digra materialet som Låganbarometerns fyra olika delar har gett oss. Tack alla ni som svarat och bidragit till att ge er bild av föreningen. Ni har gett oss värdefull information om vad som fungerar bra och vad vi behöver förbättra. Den här gången var det första gången vi vände oss till spelarna i seniorlagen samt vårdnadshavare, vilket gav oss ytterligare dimensioner på verksamheten. Vi tar med oss allt när vi nu börjar jobba med nästa säsongs verksamhets- och aktivitetsplan.

 

Låganbarometern består av fyra undersökningar. För spelare i barn- och ungdomslagen, seniorlagen, tränare/ledare samt för vårdnadshavare.

 

Åtgärderna som vi lagt i plan är anpassade till det som vi ser är möjligt utifrån de resurser vi har idag. Det gäller budget, men framför allt så gäller det personella resurser. Vi är en ideell förening som drivs av ideellt engagemang. Därmed så vill vi i styrelsen här även passa på att fånga upp intresset för att engagera sig. Har du tid att avvara så kontakta styrelsen@iklagan.se Det kan gälla en punktinsats eller ett mer löpande engagemang.

 

Vill du ta del av resultatet och de åtgärder vi ser att vi kan göra redan nu så finns det här nedan.

 

Svarsresultat och åtgärder

 

Låganbarometern Ledare och Tränare

 

23 svarade

 

Styrelsen, undergrupper, styrelseprotokollen och upplevd uppskattning från styrelsen

Vi är glada att kunna konstatera att vi gått framåt vad gäller kännedom om vilka som ingår i styrelsen och att övervägande delen (nästan 75%) av ledare/tränare har koll på styrelsens olika ansvarsområden och till vilken grupp man ska vända sig i olika frågor. Övervägande delen av ledare och tränare vet hur de kommer i kontakt med styrelsen och de som varit i kontakt upplever att de blivit bra bemötta. Drygt hälften vet var man hittar styrelseprotokollen, men få läser dem. På frågan om ledarna/tränarna känner sig uppskattade svarade 70% att de känner sig uppskattade, vilket är en ökning sedan förra mätningen. 2 personer känner sig inte alls uppskattade och några bara delvis.

 

Kansliet – roll, kontakt och information

På frågorna kring kansliets roll, kontakt och bemötande så ser vi att en klar majoritet känner till kansliets roll och funktion och att man får kontakt med kansliet under öppettiderna. Övervägande delen tycker att informationen som går ut är tydlig.

 

Tränarens/Ledarens egen roll och funktion samt utbildningar

En klar majoritet (87%) har bra koll på sitt uppdrag och vad som förväntas och nära samtliga (95%) vet vilka möten och utbildningar man förväntas delta i.

Det finns många önskemål om utbildningar. Förutom tränarutbildningar så finns önskemål om utbildningar i tex Hand the ball, jämställdhet och skadeförebyggande.

 

Samarbetsklimatet mellan ledare/tränare

Samarbetsklimatet har fått ett rejält uppsving sedan förra mätningen. Hela 83% upplever att samarbetsklimatet är bra eller mycket bra. Fritextsvaren vittnar om att många vill samarbeta och att man ger sin vinn om att vara en bra kollega i och mellan lagen. Allt ifrån det basala, men viktiga, i att vi hälsar på varandra när vi möts, till fina exempel på samarbeten mellan lagen så som att ha gemensamma träningar.

 

Åtgärder

 • Förfina onboardingprocessen. Komplettera med en rundvandring i hallen för nya ledare/tränare samt informera befintliga ledare/tränare om att kansliet måste få reda på nya ledare som tillkommer under året
 • Färdigställa Ledarpärmen
 • Informera om var man hittar styrelseprotokollen.
 • Foton på styrelsen på webbplatsen.
 • Synliggöra grupperna än mer.
 • Ytterligare transparens kring arbetet med halltider/träningstider
 • Fortsätta att ha avslutningsaktivitet för ledare/tränare

 

 

Låganbarometern Spelare i Barn- och ungdomslagen

 

Svarsgraden sjönk ytterligare och den här gången svarade endast 26 st.

 

Frågorna Om laget

Alla utom två svarar positivt på följande påståenden

 • Jag trivs i laget
 • Jag blir lyssnad på av tränare och lagledare
 • Jag kan vända mig till min tränare eller lagledare om det är något som gäller handbollen/laget som jag behöver prata om
 • Jag tycker att jag får lära mig nya saker på träningen
 • Jag tycker att vi har roliga övningar på träningen
 • Tränare och ledare ger mig beröm och uppmuntran
 • Jag har kompisar på träningen

 

Frågorna om föreningen

Alla utom en svarar positivt på följande påståenden

 • Jag trivs i IK Lågan
 • Jag tycker att IK Lågan är bra och tycker att fler ska börja spela handboll i våran förening

 

Vi fick in lite olika önskemål som tex Låganläger, fler aktiviteter utanför träning så som pizzakvällar.

Sedan fick vi synpunkter på att det är olika inspring för dam och herrlaget.

 

Åtgärder

 • Att det avsätts tid på en träning att svara på Låganbarometern
 • Att vi skickar frågorna och samlade resultatet till Ledare/tränare och att de i sin tur samtalar med sina lag om frågorna och lyssnar in spelarna.
 • Väcka liv i lägergruppen
 • Träff för barn och ungdom för att lyssna in ytterligare i samband med seniormatcher. Vi bjuder på något att äta
 • Jobba mer aktivt med värdegrunden nästa säsong från styrelsens sida – inte förlita oss på att ledare/tränare ska göra det själva

 

 

Låganbarometern Spelare i Seniorlagen, J-A

 

Här var det också väldigt liten svarsgrad (totalt 12 st) som vi får jobba på att förbättra nästa gång. Dock är alla lagen representerade.

 

Frågorna Om laget

 • Jag trivs i laget
 • Jag kan vända mig till min tränare eller lagledare om det är något som gäller handbollen/laget som jag behöver prata om
 • Jag blir lyssnad på av tränare och lagledare
 • Tränare och ledare ger mig beröm och uppmuntran
 • Vi har en bra laganda
 • Jag bidrar till en god stämning i laget

 

Svaren anger att man trivs i sina lag och de i hög utsträckning blir lyssnade på och kan vända sig till sina lagledare eller tränare. Lagandan är bra och de som svarat anger att de bidrar till en god stämning. 5 av de tolv svarar på den lägre skalan angående om de får beröm och uppmuntran.

 

Frågorna om föreningen

 • Jag trivs i IK Lågan
 • Jag kan tänka mig att rekommendera IK Lågan till andra

 

Här kan man se att alla trivs men att tre är lite återhållsamma med att rekommendera föreningen till andra.

På frågan om förbättringar fick vi bl a in svar om att jobba på gemenskapen mellan lagen. Att vi ska bli bättre på att behålla spelare, samt att förening borde bli bättre på att alla ska respektera varandra och att man som lag ska uppmuntra andra lag och vara positiva till andra lag för att vi faktiskt är en gemensam klubb. Vi ska se alla spelare, inte bara den bästa spelaren eller det bästa laget. Att vi ska satsa mer på damsidan.

Åtgärder

 • Att det avsätts tid på en träning att svara på Låganbarometern
 • Att vi skickar frågorna och samlade resultatet till Ledare/tränare och att de i sin tur samtalar med sina spelare samlat i hela dam- respektive herrtruppen
 • Lika matcharrangemang och att styrelsen tar ett tydligare ägandeskap över matcharrangemangen

 

Låganbarometern Vårdnadshavare för barn upp till 18 år

 

65 personer svarade.

 

Frågorna Om laget

 • Jag upplever att mitt barn trivs i laget
 • Jag upplever att jag som vårdnadshavare har ett gott samtalsklimat med ledare och tränare

 

Frågorna Om föreningen

 • Jag trivs i IK Lågan
 • Jag kan tänka mig att rekommendera IK Lågan till andra

 

90% av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs bra eller mycket bra i sitt lag. 10% svarar att barnet trivs delvis eller inte alls (1 st). Alla utom en upplever ett gott eller mycket gott samtalsklimat med ledare och tränare.

94% trivs bra eller mycket bra i IK Lågan och 93% kan tänka sig att rekommendera IK Lågan till andra.

57% av föräldrarna tycker inte att något behöver förbättras. Vi fick ändå in en hel del förbättringsförslag. Här kommer något av det som önskades

 • bättre sammanhållning mellan lagen om två lag tränar ihop
 • bättre organisation gällande funktionärer till matcher
 • tydlighet i kiosken
 • satsa mer på herr- och dammatcherna, tex beställa in "klappare" i papper. Göra mer event av det hela
 • förbättring så att herr- och damlaget tar ansvar och är med på träningar med de yngre. Som förebilder
 • kommunikationen mellan olika lag-spelarna, till viss del kommunikation spelare emellan
 • bättre framförhållning tex vid USM (rutiner/uppgifter inför USM i Lågehallarna)
 • gemensamma cupen (skulle gått ut info redan i början av säsongen), se framåt och planera en säsong i förväg
 • mer lagöverskridande aktiviteter tex kickoff i början av säsongen, läger, cuper osv
 • mer samarbete mellan lagen (tränare/ledare), dela med sig av sina erfarenheter (best practice) och kanske en gemensam kalender där man kan se vad andra lag planerar under säsongen utöver seriespel
 • bjuda in inspirerande föreläsare, tex kost och idrott, kända handbollsspelare/-profiler berättar om sin handbollsresa
 • mer aktiv på sociala medier, inte bara (dam och) herrlagen, synas i olika sammanhang/evenemang i byn tex Hörby marknad och marknadsloppet, "Lågandagen" där alla är välkomna att prova på handboll, rädda frukt: https://rscued.se/pages/for-privatperson, mini-beachhandbollsturnering
 • flexibilitet i möjlighet till personlig utveckling på individnivå
 • kommunikationen mellan föräldrar, lagledare, styrelse och olika grupper i föreningen kan bli bättre
 • kommunikation, främst till nya medlemmar
 • träningstider på tidigare tider
 • idrottsföreningarna krockar ibland. Möjligheten till bättre samarbete?
 • att se allas behov i nivå på träningar. Vissa kräver mer intensiva utslammande träningar medan andra behöver mindre
 • insyn och delaktighet. Har dock utvecklats åt rätt håll senaste året
 • det är inte helt lätt att vara ny som förälder. Kunde kanske ligga en film på hemsidan för vårdnadshavare om hur det fungerar att ha ett barn i handbollsklubb. Hur man hittar rent fysiskt, vilka öppettider det är på dörrarna in till lågan, hur man köper ik lågans träningskläder, hur det fungerar vid en match etc.
 • föreningen måste bli bättre på att träna spelarna tekniskt och fysiskt

 

Åtgärder

 • Be lagen att uppdatera mer i sina sociala medier. Då kan vi dela. (Problem med att de är privata konton?)
 • Film med kioskansvarig som går igenom rutinen
 • Lika matcharrangemang och att styrelsen tar ett tydligare ägandeskap över matcharrangemangen
 • Förfina onboardingprocessen. Se över välkomstbrevet till vårdnadshavare
 • Ytterligare transparens kring arbetet med halltider/träningstider

Nyhetsarkiv
Samarbete med JL Fysio2024-04-19 14:56
Information årsmöte2024-03-15 10:38
Quizkväll2024-03-04 11:54
Lagplanering 23/242023-04-06 16:36
50- års fest2023-02-17 16:00
50 års jubileum2022-11-08 10:04
2022-10-31 11:21
Sko- och klädprovning2022-08-23 15:03
Sommarkul 20222022-04-18 09:02
Information ang Covid-192022-01-21 14:32
Viktig publikinformation2021-12-01 10:27
Ny Låganbarometer2021-11-03 16:19
Info om medlemskort2021-10-12 12:05
Frågesport om IK Lågan2021-02-19 10:04
Viktig coronainformation2020-10-28 12:31
Nu ska vi bli fler! 2020-05-05 12:18
Kläder klara att hämta2020-03-06 08:10
Föreningsdomarkurs2019-08-30 09:29
Vi behöver er hjälp2019-08-14 17:17
Spelschema Åhus 20192019-07-05 13:24
Sommarjobb på sommarkul2019-05-06 13:25
Bilder från Åhus 20182018-09-04 10:29
Föreningsdomarkurs2018-08-13 14:14
GDPR i Lågan2018-05-22 23:09
Årsmöte2018-05-09 08:53
Sommarjobb på sommarkul2018-05-06 18:40
Digitala medlemskort2017-08-20 10:13
 
Facebook
Huvudsponsorer
Folkspel
Gräsroten
Sponsorhuset